Poštovane koleginice i kolege,


Imamo veliko zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se treći simpozijum o bolestima srčanih zalistaka [The Belgrade Valve International Symposium (BELVIS)] održati u subotu 11.06.2022 u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Ovogodišnji simpozijum biće u formi workshopa sa akcentom na praktičnom delu i obuhvatiće 2 praktične (hands-on) sesije koje će se odnositi na implantaciju TAVI zaliska (pomoću simulatora) i hiruršku implantaciju aortnog zaliska; kao i 2 sesije sa predavanjima. Sesije i workshopovi na predstojećem BELVIS practical update 2022 simpozijumu će se održati uživo u sali hotela Crowne Plaza.

Sastanak zajednički organizuju kardiolozi i kardiohirurzi Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za Zdravlje Republike Srbije, Udruženja Kardiologa Srbije, Udruženja Kardiovaskularnih Hirurga Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naučni program, će biti akreditovan od strane nacionalnog saveta za akreditaciju, a registracija za simpozijum se neće naplaćivati.

Simpozijum je namenjen kardiolozima, kardiohirurzima, kao i svim lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima koji su uključeni u ovu problematiku i zainteresovani za ovu oblast medicine.

Program simpozijuma će uskoro biti dostupan na website adresi www.belvisbelgrade.com

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Organizatori simpozijuma:

Dr Marko Banović, kardiolog

Dr Svetozar Putnik, kardiohirurg

BELVIS 2022

Subota, 11 Jun

Hotel Crowne Plaza, Beograd

Belvis Practical Update / Predavanja 12 min + 3min diskusijaSesija A (10 – 11h)
Moderatori: Marko Banović, Svetozar Putnik
1. Šta kažu Evropske preporuke: kad i kako lečiti aortni zalistak Svetozar Putnik (KCS, Beograd)
2. Avatar studija i implikacije za dalju klinički praksu Marko Banović (KCS, Beograd)
3. Bezšavna, brzo implantirajuća i minimalno invazivna hirurška zamena aortnog zaliska – prednosti i nedostaci u odnosu na standardni pristup Slobodan Mićovic (Dedinje, Beograd)
4. Hiruški pristup lečenju aortne insuficijencije Aleksandar Redzek (IKVD Kamenica)

1. Hands on sesija – Hirurška zamena aortnog zaliska – praktična vežba ( 11.30 – 12.30h)

Pauza za ručak (12.30 – 13.00h)Sesija B (13.00 – 14.00h)
Moderatori: Marko Banović, Svetozar Putnik
1. Paradoksalna Low-Gradijent AS – kako dijagnostikovati i lečiti Anastazija Stojšić-Milosavljević (IKVD Kamenica)
2. Primena TAVI u nestandardnim grupama pacijenata – gde su granice Ivan Ilić (Dedinje, Beograd)
3. Primena antitrombotske terapije nakon hirurške/perkutane zamene aortnog zaliska Dejan Orlić (KCS, Beograd)
4. Novine u lečenju trikuspidnog zaliska Ilija Bilbija (KCS, Beograd)

14.00h – 14.15h Kafe pauza2. Hands on sesija – TAVI simulator (praktična vežba) (14.15 – 16.00h)

2. Hands on sesija – Hirurška zamena aortnog zaliska – (praktična vežba) (14.15 – 16.00h)GALERIJA

BELVIS 2019

BELVIS 2021

REGISTRACIJA

Akreditacija je besplatna.
Registracija OVDE


KONTAKT