Poštovane koleginice i kolege,


Imamo veliko zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se četvrti simpozijum o bolestima srčanih zalistaka [The Belgrade Valve International Symposium (BELVIS)] održati u petak 09.06.2023 u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Ovogodišnji simpozijum biće u formi workshopa sa akcentom na praktičnom delu i obuhvatiće 2 praktične (hands-on) sesije koje će se odnositi na implantaciju TAVI zaliska (pomoću simulatora) i hiruršku implantaciju aortnog zaliska; kao i 2 sesije sa predavanjima. Sesije i workshopovi na predstojećem BELVIS practical update 2023 simpozijumu će se održati uživo u sali hotela Crowne Plaza.

Sastanak zajednički organizuju kardiolozi i kardiohirurzi Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za Zdravlje Republike Srbije, Udruženja Kardiologa Srbije, Udruženja Kardiovaskularnih Hirurga Srbije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Naučni program, će biti akreditovan od strane nacionalnog saveta za akreditaciju, a registracija za simpozijum se neće naplaćivati.

Simpozijum je namenjen kardiolozima, kardiohirurzima, kao i svim lekarima i medicinskim sestrama i tehničarima koji su uključeni u ovu problematiku i zainteresovani za ovu oblast medicine.

Program simpozijuma će uskoro biti dostupan na website adresi www.belvisbelgrade.com

Nadamo se da ćemo zajednički doprineti da ovaj simpozijum bude od koristi svima koji se susreću i koje interesuje ova vrsta kardiovaskularne patologije.

Organizatori simpozijuma:

Dr Marko Banović, kardiolog

Dr Svetozar Putnik, kardiohirurg

BELVIS 2023

09 - 10 Jun

Hotel Crowne Plaza, Beograd


Petak, 09.06

Sesija perfuzionista - (10 min + 3 min diskusija)
13h – 14h
Moderatori: I Banjac, G Potočki, S Strančarić
1. Medicinski avio transport - ECMO Hub i Spoke Model Igor Banjac (UTH Houston)
2. ECLS u sklopu reanimacije pacijenta Goran Potočki (ECCP UHC Split)
3. Tehnički aspekti ECMO terapije Stjepan Strančarić (CCP UHC Zagreb Rebro)
4. Von Willebarndova bolesti i kardiopulmonalno by-pass (CBP) Nemanja Ristić (ECCP ICVD Dedinje Belgrade)
5. Novi izazovi u lečenju citokinske oluje na CPB Slavko Kulić (ECCP UCCS Belgrade)

Sponzorisana sesija 1. Abbot (14.15h – 15.00h)

Krajnji stadijum srčane insuficijencije: savremeno lečenje i budući koraci
Moderators: S Putnik, H Gašparović, E Nestorović, D Marković

1. LVAD i transplant program u Srbiji S Putnik (Beograd, Srbija)
2. Aortna insuficijencija i LVAD – da li stvarno utiče? H Gasparović (Zagreb, Hrvatska)
3. Insuficijencija desnog srca – kada implantirati? E Nestorović (Beograd, Srbija)
4. Lečenje i praćenje u jedinici inteyivne nege nakon implantacije LVAD D Marković (Beograd, Srbija)

Medtronic-ova praktična radionica (13h – 15h)

13:00-14:00 – Korišćenje šavova u hirurgiji srčanih zalistaka S Putnik (Beograd, Srbija)
14:00-15:00- Implantacija Avalus bioproteze na aortnoj poziciji na goveđem/svinjskom modelu Saša Simić, Iva Pavlović – Medtronic

Kafe pauza (15.00h – 15.30h)Plenarna sesija 1
15.30h – 16.50h (12 min + 3 min diskusija)

Diskutanti: G Biondi Zoccai, R Rajani, M Vanderheyden, M Petričević, M Banović, M Nedeljković, S Putnik, A Đorđević-Dikić, M Matković, S Juričić

1. Rana detekcija, prevencija i lečenje aortne stenoze korišćenem imidžinga i veštačke inteligencije Jae K Oh (Rochester, USA)
2. Klasifikacija srčanog oštećenja kod pacijenata sa aortnom stenozom M Vanderheyden (Aalst, Belgija)
3. Farmakoterapija u prevenciji kalcifikovane aortne stenoze: Novi ciljevi I nove studije V Giga (Beograd, Srbija)
4. Recovery studija i njene implikacije u kliničkoj praksi D-H Kang (Seul, J.Koreja)
5. Koncept lečenja i optimalno vreme za intervenciju kod asimptomatskih pacijenata sa tesnom aortnom stenozom M Banović (Beograd, Srbija)

Fokus sesija (17.00 – 17.30h)

Fokus na aortnoj stenozi i hemostazi
Moderatori: S Putnik, M Banović

1. Antitrombotska terapija nakon implantacije aortnog zaliska M Banović (Beograd, Srbija)
2. Aortna stenoza i poremećaj u hemostazi – implikacije za lečenje M Petričević (Split, Hrvatska)

Subota, 10.06

08.00h – 09.30h sastanak odbora Eternity studije

09.40h – 09.45h Dobrodošli na BELVIS 2023! - M Banović, S Putnik
09.45h – Svečano otvaranje – Lazar Davidović, Dekan, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Plenarna Sesija 2 (Predavanja 12 min, + 3 min diskusija)
10.00h - 11.20h

Diskutanti: B Iung, V Delgado, E Barbato, M Banović, S Putnik, B Beleslin, S Mićović, D Simić, N Aleksić, I Ilić

1. Multimodalitetni imidžing u valvularnim bolestima V Delgado (Lajden, Holandija)
2. Komorbiditeti i valvularne bolestie B Iung (Pariz, Francuska)
3. Evropski program “valvula za život”: gde smo sada? E Barbato (Rim, Italija)
4. Hirurški pristup intervenciji na aortnom zalisku kod mlađih pacijenata – kada popraviti a kada zameniti zalistak? S Mićović (Beograd, Srbija)
5. Minimalno invazivna hirurška tehnika kod bolesti aortnog zaliska u eri TAVI-ja S Putnik (Beograd, Srbija)

Plenarna Sesija 3 (Predavanja 12 min, + 3 min diskusija)
11.30h – 12.50h

Diskutanti: M Borger, J Bartunek, E Quintana, B Ivanović, M Milojević, L Velicki, I Stojanović, V Vukčević, V Mitov, A Ilić

1. Ehokardiografska procena i savremena stratifikacija rizika kod pacijenata sa funkcionalnom mitralnom regurgitacijom O Petrović (Beograd, Srbija)
2. Hirurška reparacija funkcionalne mitralne regurgitacije – kada i kod koga? I Stojanović (Beograd, Srbija)
3. Prognostički značaj funkcionalnih i morfoloških karakteristika desne komore kod pacijenata sa trikuspidnom regurgitacijom Z Mladenović (Beograd, Srbija)
4. Novi modaliteti u lečenju trikuspidne regurgitacije I Bilbija (Beograd, Srbija)
5. Savremeno lečenje infektivnog endokarditisa – kad je indikovana hirurška intervencija M Borger (Lajpcig, Nemačka)

Pauza za ručak (13.00 – 14.45h)


Sponzorisana sesija 2. Astra Zeneca (13.00 – 13.45h)

Forxiga® u lečenju srčane slabosti kroz ceo spektar LVEF
Moderator: S Putnik

1. TBA G Davidović (Kragujevac, Srbija)
2. TBA A Đoković (Kragujevac, Srbija)

Sponzorisana sesija 3. Novartis (13.50h – 14.35h)

Što ranije to bolje, što niže za duži život!
Moderatori: M Banović, S Putnik

1. Uticaj ateroskleroze na razvoj kardiovaskularnih bolesti M Banović (Beograd, Srbija)
2. Novi pristup u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti S Putnik (Beograd, Srbija)
3. Inklisiran, mala interferirajuća RNK. Veliko dostignuće! M Žarković (Beograd, Srbija)

Plenarna Sesija 4 (12 min, + 3 min diskusija)
14.45h – 16.00h

Diskutanti: R Rajani, V Delgado, A Nešković, I Kristić, S Stojković, A Stojšić-Milosavljević, M Zdravković, A Redzek, S Aleksandrić, D Terzić

1. CT u evaluaciji nativne valvularne bolesti R Rajani (London, Velika Britanija)
2. MRI u savremenoj stratifikaciji rizika kod pacijenta sa valvularnom manom M Zdravković (Beograd, Srbija)
3. Dijagnostika i indikacije za lečenje kod pacijenata sa “low-gradijent” aortnom stenozom A Stojšić-Milosavljević (Novi Sad, Srbija)
4. PCI kod kandidata za TAVR I Kristić (Split, Hrvatska)
5. Uloga ultrazvuka srca kod pacijenata sa kardiogenim šokom A Nešković (Beograd, Srbija)

Kafe pauza (16.00h – 16.20h)


Plenarna Sesija 5 (12 min, + 3 min diskusija)
16.20h – 17.40h

Diskutanti: G Biondi-Zoccai, E Quintana, H Gašparović, P Otašević, A Ristić, M Petrović, I Bilbija, A Djoković, Z Mladenović, D Lazović, M Čubrilo

1. Valvularna bolest i produžena Covid-19 infekcija G Biondi-Zoccai (Rim, Italija)
2. Lečenje prezistentne sekundarne plućne hipertenzije A Ristić (Beograd, Srbija)
3. Perzistentni foramen ovale – indikacije i izazovi interventnog lečenja M Farkic (Beograd, Srbija)
4. Optimalno lečenje obstruktvne hipertrofične kardiomiopatije E Quintana, (Barcelona, Španija)
5. Srčano popuštanje i aktuelne smernice: Šta svaki interventni kardiolog treba da zna P Otašević (Beograd, Srbija)

BELVIS 2023 Završna reč - 17.45h

S Putnik, M Banović

GALERIJA

BELVIS 2019

BELVIS 2021

REGISTRACIJA

Rok za registraciju je 04. jun u 12h.
Registracija OVDE

KONTAKT